Op de Van Ostadeschool werken hebben wij een hele actieve, betrokken oudercommissie.