Het Junior Lighthouse Team

Op de Van Ostadeschool werken wij met een leerlingenraad in de vorm van ons Junior Lighthouse Team.

Deze leerlingen hebben een actieve rol binnen onze school. Zo helpen zij mee met het bedenken en organiseren van onder andere feesten of creamiddagen of geven zij hun mening over de aanschaf van een nieuwe methode.