Stichting Jeugdwerk en de Van Ostadeschool

Al vele jaren hebben wij een intensieve samenwerking met stichting Jeugdwerk.

Stichting Jeugdwerk verzorgt al geruime tijd onze Voorschool en biedt verlengde schooltijd activiteiten aan. Tevens biedt stichting Jeugdwerk ouderprojecten aan: samenspel en speelochtend 0-4 jaar.

De Van Ostadeschool en stichting Jeugdwerk ervaren deze samenwerking als zeer prettig.

Verder verzorgt Stichting Jeugdwerk de huiswerkbegeleiding voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8.

Deze begeleiding gebeurt in nauwe samenwerking met ouders en leerkrachten van de Van Ostadeschool.

 

Meer informatie over Stichting Jeugdwerk kunt u terugvinden op hun website.