Op de Van Ostadeschool hebben wij een actieve MR, bestaande uit betrokken ouders en leerkrachten.