Op dit gedeelte van de website vindt u belangrijke informatie voor ouders:

Voorschool
Hier vindt u informatie over de voorschool.
Ziek of afwezig
Hier is het mogelijk een ziekmelding te plaatsen.
Belangrijke documenten voor ouders (Schoolgids en meer…)
Hier vindt u belangrijke documenten, zoals de schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Jaaragenda
Hier vindt u de jaarplanning voor het huidige schooljaar.
MR
Hier wordt binnenkort informatie geplaatst over de MR.
Oudercommissie
Hier wordt binnenkort informatie geplaatst over de oudercommissie.