De school staat in de Haagse Schilderswijk. In de Schilderswijk wonen mensen van veel verschillende nationaliteiten. De school is er trots op een afspiegeling van de wijk te zijn, met veel verschillende nationaliteiten binnen de school. De school staat in de Van Ostadestraat tussen de Vaillantlaan en de Van Mierisstraat en is door een beroemd architect ontworpen. Hij wilde een open gebouw met veel kleuren en lokalen met veel ramen.