Aanmelden en inschrijven op de Van Ostadeschool

Als uw kind bijna 3 jaar is krijgt u van de gemeente Den Haag een aanmeldformulier. U kunt dit formulier als u kind 3 jaar is inleveren bij de administratie van de Van Ostadeschool.
Binnen 10 weken na aanmelding krijgt u bericht van de administratie dat u uw kind kunt komen inschrijven.

Wilt u van tevoren een kennismakingsgesprek: U bent altijd van harte welkom We vertellen u graag over onze school!
Belt u met 070-3806773 of stuur een mail naar info@vanostadeschool.nl

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 6 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Deze 6 weken kunnen verlengd worden met nog een 4 weken.  Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.